เมื่อหูกระจงปลูกไม่ห่างตัวบ้าน

สุดจะทน ต้นหูกระจงเพื่อนบ้าน รากชอนไชรั้วแตกร้าว ท่อน้ำตัน ร้องนิติยังนิเฉย

  เป็นคำที่เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยิน คำที่ว่า หูกระจงควรปลูกห่างจากตัวบ้าน หนึ่งในวลีเด็ดติดหูที่ติดพันมาจากเดี่ยว 11 ของโน๊ต อุดม จึงทำให้หลายคนสงสัยว่า หูกระจง คืออะไร แล้วทำไมต้องปลูกห่างจากตัวบ้าน หูกระจง หรือในชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง แผ่บารมี ส่วนใหญ่จะปลูกไว้เพื่อใช้เนื้อไม้ นอกจากนั้นหูกระจงยังเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตรวดเร็วและมีอายุยืน ลักษณะการเติบโตเป็นแบบแผ่กิ่งก้านและใบเป็นชั้นๆ สวยงาม รากของมันยังแผ่สาขาลงไปใต้ดินแย่ อาจส่งผลเสียต่อตัวบ้านได้ 

ล่าสุด (18 มีนาคม 2566) นายปภณ  อรุณรังษี  อายุ 32 ปี ว่า ได้ร้องเรียนว่าตนได้มาซื้อบ้านเดี่ยวสองชั้นในสภาพมือสอง ในราคา 7 ล้านบาท มีต้นหูกระจงสูงใหญ่ที่ปลูกข้างรั้วบ้าน รากต้นหูกระจงได้ชอนไซเข้ามาในพื้นที่บ้านของตน จนได้รับความเสียหาย รั้วบ้านร้าว ท่อระบายน้ำอุดตัน ใบไม้แห้งหล่นเข้ามาในบ้าน ซึ่งทุกวันนี้กำลังอยู่ในช่วงตกแต่งบ้านไหม่ อยากให้ทางนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไขให้ตนด้วย เพราะได้รับความเดือดร้อนมาก

จากการตรวจสอบพบว่า เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น อยู่ในช่วงกำลังตกแต่งบ้านใหม่ พื้นบ้านด้านหลังได้รับความเสียหาย พื้นระเบิดแตกร้าวหลายแห่ง เนื่องจากรากต้นหูกระจงที่ปลูกเอาไว้ข้างรั้วบ้าน ได้ซอนไชเขามาในพื้นบ้าน 

นายปภณ เจ้าของบ้านเล่าว่า ตนมาชื้อบ้านในสภาพมือสองในราคา 7 ล้านบาทเพื่อเป็นที่พักอาศัย และตนได้รับผลกระทบคือ รากของต้นกระจงที่ปลูกเอาไว้ที่ข้างรั้วบ้านของตน ที่ผ่านมา ตนและแม่ได้ทำหนังสือยื่นไปที่นิติบุคคลของหมู่บ้านว่า ขอให้มาตัดต้นหูกระจง 2 ต้นดังกล่าว แต่ทางนิติบุคคลมาตัดให้ตนเพียง 1 ต้น และอีก 1 ต้นที่สูงใหญ่ ยังไม่ได้ตัดออกเลย เวลาผ่านไป 4 เดือน

      ทางนิติฯ ก็ยังไม่เข้ามาตัดให้ตนอีก แม่และตนเองเข้าไปถามที่นิติบุคคลตลอด ซึ่งทุกวันนี้ตนได้จ้างช่างมาเทพื้นรอบบ้าน ตกแต่งบ้านใหม่ ถ้าไม่ตัดออก รากของตนไม้จะทำให้พื้นบ้านของตนแตกพังเสียหาย และท่อน้ำทิ้งอุดตันไปหมด เพราะรากของต้นไม้ได้ชอนไชเข้าไป เกรงว่าพอทำบ้านเสร็จ เดี๋ยวบ้านก็พังอีกเพราะรากต้นไม้

นายรณรงค์ แก้วเพ็ชร ทนายความ กล่าวว่า เพื่อนบ้านปลูกต้นไม้หน้าบ้านบนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งติดกับกำแพงหลังบ้านเรา ต้นไม้ใหญ่รากไม้ชอนไชใต้ดิน ทำให้กำแพงบ้านแตกร้าว ท่อระบายน้ำอุดตัน เจ้าของบ้านกลัวโครงสร้างเสียหาย ซึ่งตามข้อกฎหมายแล้ว การปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อความสวยงามหรือร่มเย็นสามารถทำได้ แต่ถ้าปลูกเพื่อที่ตนเองจะได้เข้ายึดครองที่ตรงนั้นไม่สามารถทำได้ หรือหากต้นไม้ของข้างบ้านเช่น ราก กิ่ง เข้ามาในพื้นที่ และทำให้ทรัพย์สินเสียหาย เราสามารถแจ้งให้เขาตัดได้ หรือถ้าเขาไม่ตัด เราตัดเองได้ ทางสาธารณประโยชน์มีไว้สำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลใด กรณีมีผู้อื่นใดมาปลูกต้นไม้ในทางสาธารณประโยชน์  ผู้ปลูกต้นไม้มีเจตนาเข้ายึดถือครอบครองทางสาธารณประโยชน์นั้น  ย่อมเป็นการรบกวนสิทธิของผู้อื่นที่จะใช้ทางสาธารณประโยชน์นั้นด้วย

 รวมถึงเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกับทางสาธารณประโยชน์นั้น ทำให้เสื่อมประโยชน์ในการใช้ทางสาธารณะ ถือได้ว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ  แม้เจ้าของที่ดินข้างเคียงจะสามารถใช้ทางอื่นออกสู่ทางสาธารณะได้ก็ตาม เจ้าของที่ดินข้างเคียงสามารถที่ฟ้องคดีเพื่อให้รื้อถอนต้นไม้ออกจากทางสาธารณะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๑  การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น เป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายมาตรา ๑๓๓๗  บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป  

       ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทนมาตรา 1347 เจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินเอาไว้เสีย ถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามา เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครอง ที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ตัด ท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้