‘บิ๊กแดง’ออกกฎเหล็ก 6 ท่าต้องห้าม ห้ามใส่สายสิญจน์ สร้อย แหวน นาฬิกาแสดงถึงฐานะ

4 ก.พ.63- ผู้สื่อข่าวรายงานจากกองบัญชาการ กองทัพบกว่า เพื่อความเป็นระเบียบของกำลังพลของกองทัพบก ล่าสุด”บิ๊กแดง”พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.มีคำสั่งแจ้งไปยังระดับผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับกองร้อย หัวหน้าฝ่สยอำนวยการขอให้กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาดังนี้

ในขณะที่สวมเครื่องแบบทุกชนิดท่าต้องห้าม 6 ท่า

1.กุมมือ

2.กอดอก

3.ล้วงกระเป๋า

4.เท้าสะเอว

5.ไขว้หลัง

6.ไขว่ห้าง

รวมถึงการติดเครื่องหมายแสดงความสามารถ ห้ามซื้อมาติดเอง ต้องสำเร็จตามหลักสูตรจริงเท่านั้นและงดใส่แหวน สายสิญจน์หรือสร้อยข้อมือ
รวมถึงนาฬิกาใส่ได้แต่ต้องไม่มีสีฉูดฉาด หรือใส่เพื่อแสดงถึงฐานะ
สร้อยคอใส่ได้ แต่ต้องไม่สั้นขึ้นมาให้เห็นอยู่บนเสื้อ และต้องไม่ใส่เพื่อแสดงถึงฐานะเช่นกัน

ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาในกรมจะไม่ลงไปตรวจที่หน่วยแบบจ้องจับผิด แต่หากตรวจพบโดยบังเอิญ จะถือว่าผู้บังคับบัญชาโดยตรงของกำลังพลนั้น ปล่อยปละละเลย

สำหรับกำลังพลที่กระทำผิดระเบียบจะส่งไปเข้าฝึกทบทวน และให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นผู้ฝึก ทั้งนี้ขอให้ ผบ.ร้อย./ฝอ. กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

ที่มา : https://www.thaipost.net/main/detail/56246?fbclid=IwAR21fcliwy5cMkCrPkHPeCUXEfslxfM-c-QpXg4sQpV3EzZ29neblYvparQ