บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ เปิดโครงการสมัครใจลาออก 1,500 คน จ่ายชดเชยสูงสุด 400 วัน

ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย สั่นคลอน เปิดโครงการสมัครใจลาออก 1,500 คน ทั่วประเทศ ยอมรับสภาพธุรกิจประสบปัญหาอย่างหนัก พร้อมจ่ายเงินชดเชยสูงสุด 400 วันของค่าจ้าง

เป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมาก สำหรับบริษัท ฟูจิคูระอิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ออกมาประกาศโครงการสมัครใจลาออก ปี 2563 เพราะทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหว จึงมีความต้องการจ้างแรงงานน้อยลง

โดยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เฟซบุ๊ก สหภาพแรงงานฟูจิคูระปราจีนบุรี ได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าว โดยทางบริษัท ระบุใจความว่า เนื่องด้วยในปัจจุบัน สภาพธุรกิจของบริษัทกำลังประสบปัญหาอย่างมาก ความต้องการของลูกค้าลดต่ำลง รวมทั้งผลกระทบจากปัจจัยด้านอื่น ๆ จึงส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องเปิดโครงการสัมครใจลาออก ประจำปี 2563

โดยพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ มีหลายแห่งทั่วประเทศ ทั้งโรงงานอยุธยา, กบินทร์บุรี, นวนคร 1, นวนคร 2, นวนคร 3, ปราจีนบุรี, ลำพูน, สำนักงานใหญ่ และสำนักงานขายกรุงเทพฯ โดยต้องการจำนวนคนสมัครใจลาออกทั้งหมด 1,500 คน ระยะเวลาในการเข้าร่วม 24 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563 ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยในวันที่ 23 มีนาคม 2563

โดยรายละเอียดเงินชดเชยแบ่งเป็น 6 ประเภทด้วยกัน ดังนี้…

– พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จ่ายเงินตอบแทน 30 วันของอัตราจ้าง

– พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่ายเงินตอบแทน 90 วันของอัตราจ้าง

– พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่ายเงินตอบแทน 180 วันของอัตราจ้าง

– พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่ายเงินตอบแทน 240 วันของอัตราจ้าง

– พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 20 ปี จ่ายเงินตอบแทน 300 วันของอัตราจ้าง

– พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป จ่ายเงินตอบแทน 400 วันของอัตราจ้าง

ที่มา https://hilight.kapook.com/view/200422