รวมประกันภัยไวรัสโคโรนา เบี้ยประกันเท่าไร เจ้าไหนถูกที่สุด

ไวรัสโคโรนาฯ กำลังระบาดไปทั่วโลก ใครกลัวตัวเองป่วย หรือต้องเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ลองมาดู “ประกันไวรัสโคโรนา” จากบริษัทต่าง ๆ

ไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจำนวนประเทศที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้น ทำให้ไทยตกอยู่ในความเสี่ยง เพราะผู้เดินทางจากประเทศเหล่านี้มีโอกาสที่จะเป็นผู้ติดเชื้อเข้ามาภายในประเทศ และคนในประเทศเองก็อาจเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วติดเชื้อได้เช่นกัน ทำให้บริษัทประกันในประเทศไทย ต้องออกประกันภัยไวรัสโคโรนาขึ้นมา ที่จะช่วยคุ้มครองผู้ทำประกัน ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนค่าชดเชยอาการเจ็บป่วย เมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา มาดูกันว่า มีเจ้าไหนบ้าง และเงื่อนไขที่ไหนดีที่สุด

1. ทิพยประกันภัย

เบี้ยประกัน : 150-850 บาท/คน/ปี

วงเงินคุ้มครอง : 10,000-100,000 บาท/ปี

ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย : 100,000-1,000,000 บาท

เงื่อนไขอื่น ๆ

– อายุรับประกัน : 1-99 ปี

– ผู้ทำประกันต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พิการ ไม่มีโรคเรื้อรัง

– ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนการทำประกันภัย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

– จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1736 หรือ ทิพยประกันภัย

2. สินมั่นคงประกันภัย

เบี้ยประกัน : 250-450 บาท/คน/ปี

วงเงินคุ้มครอง : 50,000-100,000 บาท/ปี

เงื่อนไขอื่น ๆ

– อายุรับประกัน : 1-99 ปี

– ผู้ทำประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

– ต้องไม่ติดเชื้อ หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา มาก่อนการทำประกันภัย

– ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา

– 1 คน สามารถทำประกันภัยได้ 1 ฉบับเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1596 หรือ สินมั่นคงประกันภัย

3. สินทรัพย์ ประกันภัย

เบี้ยประกัน : 99-499 บาท/คน/ปี

วงเงินคุ้มครอง : 15,000-100,000 บาท/ปี

นอกจากนี้ ยังได้รับความคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุเพิ่มเติมด้วย หากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จะได้รับเงินประกันภัย และค่าปลงศพสูงสุด 8,000 บาท

เงื่อนไขอื่น ๆ

– ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี

– ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1729 หรือ สินทรัพย์ ประกันภัย

4.TQM – ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์

เบี้ยประกัน : 299 บาท/คน/ปี

วงเงินคุ้มครอง : 50,000 บาท

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครอง : 100,000 บาท

เงื่อนไขอื่น ๆ

– ทำประกันได้เลย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

– ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

– คุ้มครองเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อหลังวันที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทีคิวเอ็ม

ทั้งนี้ นอกจากประกันภัยไวรัสโคโรนาแล้ว คนที่มีประกันเหล่านี้อยู่แล้ว ก็ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาเช่นกัน คือ

– ประกันชีวิต ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

– ประกันสุขภาพ ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

– ประกันการเดินทาง ได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด19 ซึ่งเกิดระหว่างเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก

ดังนั้น หากพบประกันบริษัทไหนโดนใจและคิดว่าเรามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วละก็ การทำประกันไว้แต่เนิ่น ๆ อาจเป็นหนทางที่ดีที่สุด เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารัก

ที่มา https://money.kapook.com/view221010.html#cxrecs_s