เปิดบทลงโทษหากปกปิดข้อมูล หลังไทยประกาศ covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

เปิดบทลงโทษหากปกปิดข้อมูล หลังไทยประกาศ covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย โทษสูงสุดคุก 1 ปี ปรับ 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ


จากกรณีข่าว กระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน ไทยพบผู้ติดโควิด-19 เพิ่ม 3 คน หลังคุณปู่-คุณย่า ปกปิดประวัติเที่ยวญี่ปุ่น จนติดโควิด-19 และทำให้หลานติดไปด้วย แถมหลานไปโรงเรียนมาแล้ว 1 วันเต็ม ขณะที่ลูกคุณปู่ทำงานธนาคาร ล่าสุดธนาคารสั่งปิดสาขาทันทีนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กระปุกดอทคอม ได้ค้นข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับบทกำหนดโทษหากปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยมีข้อมูลดังนี้

มาตรา 49 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง บทกำหนดโทษดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวดที่ 9 พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 6 มีนาคม 2559ที่มา https://hilight.kapook.com/view/200591