แพทย์ เตือน สิงห์อมควัน เสี่ยงป่วย COVID-19 รุนแรงกว่าคนไม่สูบบุหรี่

รองอธิบดีกรมการแพทย์ ชี้คนสูบบุหรี่เสี่ยงรับผลกระทบจาก COVID-19 มากกว่าคนทั่วไป เหตุต้นทุนปอดไม่ดี ล่าสุดมียารักษาจำนวนกว่า 5 หมื่นเม็ด เตรียมกระจายให้โรงพยาบาล


วันที่ 9 มีนาคม 2563 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงภาพรวมการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ว่า ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานมาพิจารณาแนวทางการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ที่มีอาการเล็กน้อย ไ%