ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัส แนะ วิธีการมีเพศสัมพันธ์ ที่ทำให้ไม่ติดโรค “โควิด-19”

อ.ยง ผู้เชี่ยวชาญไวรัส แนะ วิธีการมีเพศสัมพันธ์อย่างไร ให้ไม่ติดโรค “โควิด-19”


วันนี้ (19 มี.ค.) ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิต หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เปิดเป็นสาธารณะ ไขข้อข้องใจ ถึงกรณีการมีเพศสัมพันธ์อย่างไร ให้ปลอดภัยจาก โควิด-19 มีรายละเอียด ดังนี้

โควิด 19 การควบคุม ลดการระบาดของโรค จำนวนผู้ป่วยในประเทศไทย กำลังอยู่ในอัตราของก้าวกระโดด (exponential) มาตรการในการลดการแพร่กระจายของโรคจะต้องเข้มงวดและเคร่งครัด

ตั้งแต่การควบคุมป้องกันการนำเข้าของโรคจะต่างประเทศ เก็บ ควบคุม กักกัน

ผู้มาจากต่างประเทศแหล่งระบาด เกือบทุกประเทศเป็นแหล่งระบาดหมดแล้ว ผู้มาจากแหล่งระบาด ให้ควบคุมเก็บตัว 14 วัน ผู้สัมผัสโรคในประเทศ ก็เก็บตัว อย่างน้อย 14 วัน ลดกิจกรรมการรวมคนหมู่มากอย่างสิ้นเชิง social distance ปิดกิจกรรมต่างๆ สถานบันเทิง อย่างที่ทำอยู่ขณะนี้

หรือจำเป็นต้องทำนานกว่านี้ก็ต้องทำ ในผับ ในบาร์ การกีฬา ที่ส่งเสียงดังพูดกันเสียงดัง จะยิ่งมีโอกาสแพร่โรคได้มาก กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ที่จะต้องมีคนมารวมกัน ก็ควรงดหมดกำหนดระยะห่างของบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร ลดการสัมผัส Personal distance โรคนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ ตอบได้เลยว่า ถ้าเพศสัมพันธ์ ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร ไม่ติดแน่นอน

ลดการเคลื่อนที่ของบุคคล ถ้าไม่จำเป็นให้อยู่บ้าน ให้มากที่สุด งดการเดินทาง ให้เหลือน้อยที่สุด ค้นหาผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด จะต้องเพิ่มห้องปฏิบัติการในการตรวจเชื้อให้ได้เร็วที่สุด ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยืนยัน 2 ห้องปฏิบัติการ ประเทศเกาหลีค้นหาผู้ป่วย และควบคุมทำให้ผู้ป่วยน้อยลงอย่างมาก และลดอัตราการเสียชีวิตอย่างเห็นได้ชัด

โรงพยาบาลทุกแห่งที่มีความสามารถ ควรเปิดให้มีการตรวจกรอง และช่วยกันค้นหาผู้ที่ติดเชื้อให้มากที่สุด เพื่อเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรค และการรักษาอาการเริ่มแรก การจัดหายาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งชุดป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์ ต้องหาให้พร้อมและเตรียมไว้ระยะยาว

เพราะงานนี้จะต้องดำเนินการอีกยาว จนกว่าจะมีวัคซีนมาใช้ในการป้องกัน ให้การรักษา ผู้ป่วยที่ติดเชื้อให้เร็วที่สุด เพื่อลดความรุนแรงของโรค และควบคุมการแพร่กระจายของโรค ให้ความรู้ ลงถึงชาวบ้าน กวดขันระเบียบวินัยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ระเบียบวินัย จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากในยามนี้

ผู้ที่ตกงาน หรือไม่ได้ทำงาน จะต้องมีมาตรการช่วยเหลือ ผู้ที่มีสตางค์ อาจจะจำเป็นต้องตั้งกองทุนมาช่วยเหลือเพื่อส่วนรวมให้ทุกคนอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาวิกฤต ถ้าทุกคนช่วยกันในขณะนี้ เราก็คงจะไม่ต้องไปถึง บรรยากาศของการปิดเมือง ถ้ามีการระบาดมากการควบคุม

ที่มา https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3780477