หมอธี ห่วงโควิดจีน ระบาดรอบสอง รุนแรงกว่าเดิม ยาเอาไม่อยู่ ไวรัส พัฒนาตัวเอง

หมอธี ห่วงโควิดจีน ระบาดรอบสอง รุนแรงกว่าเดิม ยาเอาไม่อยู่ ไวรัส พัฒนาตัวเอง


รักษายากกว่าเดิมโควิดระบาดรอบสองรุนแรงไปอีก – แม้สถานการณ์โควิดในจีนจะดูเหมือนลดความรุนแรง โดยสถานการณ์ในอิตาลี สเปน พุ่งแรงแซงไปอีก แต่จีนก็กำลังจะเกิดการติดเชื้อระลอกใหม่จากต่างประเทศ

ล่าสุด ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อมูลจากผู้รู้ว่า

After Shock Scenario

ที่ประเทศจีนหลังจากที่ประเทศสะอาดแล้วเกิดระลอกใหม่ จากต่างประเทศซึ่ง “อาจจะ” รักษายากกว่าธรรมดา น่าจะบ่งบอกถึงการปรับตัวของไวรัสจากการแพร่ไปยังพื้นที่อื่นๆ และในระยะเวลาต่างๆ และแสดงหน้าตาในรูปแบบที่เปลี่ยนไป

เนื้อหาทางด้านล่างนี้ มีท่านผู้รู้สรุปมาครับ ขอบคุณมากๆ:

เริ่มเกิดระบาด Covid-19

ขึ้นแล้วในประเทศจีน เป็นรอบที่ 2

ซึ่งคาดว่าน่ารุนแรงกว่าเดิม

เพราะในการระบาดรอบที่สองนี้

ยาฟาวิพิราเวียร์ ( Favipiravir)

ที่เคยใช้อยู่เดิมในรอบแรก

เพียงอย่างเดียว น่าจะเอาไม่อยู่

เพราะเจ้าไวรัสนี้คงจะมี

การพัฒนาตัวเองเพื่อการอยู่รอด

ของเจ้าตัวเชื้อไวรัสโควิดเอง

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ของวันนี้จำนวน 74 เคส

ที่หลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ได้ประเมินว่า… สถานการณ์น่าเป็นห่วง

เพราะที่เกิดขึ้นมาของ 74 รายใหม่

ไม่ได้จากที่เดียวกัน

แต่เกิดขึ้นในลักษณะ

ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย

31 เคส เกิดในปักกิ่ง

14 เคส เกิดในกวางโจว

9 เคส เกิดในเซียงไฮ้

5 เคส เกิดในฟูเจี๋ยน

4 เคส เกิดในเทียนจิน

3 เคส เกิดในจิงซู

2 เคส เกิดในซินเจียงและเสฉวน

1 เคส เกิดใน Shanxi, Liaoning, Shandong and Chongqing

และคาดว่า
กว่า 80% ไม่ได้คัดกรอง

ที่มา https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_3824688