เกษตรกรเตรียมเฮ 15 พ.ค. รอรับเงิน 5,000 บาท

วันที่ 13 พ.ค. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ในวันที่ 15 พ.ค.2563 เกษตรกร 1 ล้านราย จะได้รับเงิน 5,000 บาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. หลังจากสำนักงบประมาณโอน 150,000 ล้านบาท ให้กับสศก.และสศก.ทยอยโอนเงิน 25,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันๆ ละ 1 ล้านราย ให้กับธ.ก.ส. เพื่อ โอนให้เกษตรกรที่ผ่านการคัดกรองและตรวจสอบความซ้ำซ้อน กับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ความซ้ำซ้อนของข้าราชการที่มาทำเกษตร เกษตรกรที่อยู่ในระบบประกันสังคม ข้าราชการบำนาญ จากกระทรวงการคลัง

สำหรับรอบต่อไปที่สศก.จะได้รับงบประมาณจากสำนักงบเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรคือ วันที่ 20 พ.ค. วงเงิน 25,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะจ่ายให้กับธ.ก.ส. ทุกสัปดาห์รวม 6 งวด รวมเป็นเงิน 150,000 ล้านบาท เพื่อให้ธ.ก.ส.ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป ซึ่งธ.ก.ส.จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร

“การจ่ายเงิยเยียวยาเกษตรกรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 10 วัน หลังจาก 15 พ.ค.มีการจ่ายงวดแรก และหลังจากนั้นก็จะทยอยจ่ายเงินให้กับเกษตรกร วันละ 1 ล้านราย หรือ 5,000 ล้านบาททุกวัน”

ส่วนกรณีเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆได้ โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น และเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com”

ที่มา ข่าวสดออนไลน์