ด่วน!! บขส.ประกาศหยุดเดินรถภาคใต้ หลังต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน

วันที่ 26 พ.ค. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบขยายเวลาการประกาศใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ออกไปอีก 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย.2563

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เสนอ เพื่อควมคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

บริษัทฯ จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง จนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบอีกครั้ง เมื่อกลับมาเดินรถตามปกติ

ที่มา ข่าวสดออนไลน์