ผู้ว่าเมืองประจวบฯสั่งขึงลวดหนามชายเเดนไทย-เมียนมาร์ ป้องกันสิ่งผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วยจ่าเอกแก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบ พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก นายบุญฤทธิ์ ลิ้มฉุ้น ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดประจวบ นายสง่า คลับคล้าย ผู้ใหญ่บ้านย่านซื่อ ร่วมกันตรวจสอบการปิดช่องทางธรรมชาติแนวเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ ฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ไทย) และจังหวัดมะริด (เมียนมา)

โดยทำตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดกฎหมายชายแดน อาทิเช่น การขนส่งลำเลียงยาเสพติด สิ่งของผิดกฎหมาย แรงงานเถื่อน การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ส่งขายยังฝั่งประเทศเมียนมา นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ที่ลักลอบข้ามแดนเป็นพาหะนำเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19)เข้ามาในประเทศด้วย

ฝ่ายปกครองนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน(อส.) ร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 ค่ายพระมงกุฎเกล้า(ตชด.14) ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจวบ(ตม.) ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันขึงลวดหนามระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร จำนวน 3 จุด ปิดบริเวณช่องทางธรรมชาติน้ำตกวังเป้า

ที่มา ข่าวสดออนไลน์