บ้านเพื่อผู้ยากไร้ จากเงินกองทุนโลงศพวัดนาไม้แดง

เมื่อเร็วๆ นี้ กองทุนโลงศพวัดนาไม้แดง ร่วมกับคณะกรรมการสร้างบ้านพอเพียง ประจำปี 2563 จำนวน 1 หลัง มอบให้นายลุ้ย พวงมณี อายุ 69 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ความคืบหน้าสร้างเสร็จกว่าร้อยละ 70

พระปลัดทนงศักดิ์ ปัญญาพหุโล ประธานกองทุนโลงศพวัดนาไม้แดง ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง เปิดเผยว่า โครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เริ่มต้นจากโครงการกองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาท เพื่อสวัสดิการชุมชน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับกองทุนโลงศพวัดนาไม้แดง พิจารณาคัดเลือกผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสมีความยากลำบากในการดำรงชีวิต ขาดคนดูแล ปีละ 5 ราย โดยแต่ละรายในแต่ละ ตำบล จะได้รับเงินสนับสนุนเบื้องต้นหลัง ละ 20,000 บาทเท่านั้นในการสร้างบ้านแต่ในความเป็นจริงเงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอในการสร้างบ้าน

ดังนั้น กองทุนโลงศพวัดนาไม้แดงจึงเริ่มทำงานร่วมโครงการออมบุญวันละบาทตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นมา สนับสนุนเงินทุน รับบริจาคหรือจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตั้งเป้าไว้สร้างบ้านพอเพียงให้กับผู้ด้อยโอกาส ปีละ 1 หลัง โดยเป็นกระบวนการของชุมชน สร้างหลักประกันความมั่นคง ให้ความเอาใจใส่กันและกัน ทั้งกำลังใจ กำลังทรัพย์ ทั้งผู้ให้และรับในชุมชนอย่างมีคุณค่า

เจ้าอาวาสวัดนาไม้แดงกล่าวต่อว่า กองทุนจะพิจารณาสร้างบ้านพอเพียงจาก 5 หลัง คัดมา 1 หลัง เพื่อรับจัดสร้าง พิจารณาดูจากความยากไร้และเป็นผู้เสียประโยชน์ในสังคม แต่ละหลังจะมีทุนสนับสนุนจากโครงการออมบุญวันละบาท หลังละ 20,000 บาท และกองทุนโลงศพวัดนาไม้แดงสมทบทุนจัดสร้าง อย่างกรณีปี พ.ศ.2563 นี้ บ้านที่จะสร้างงบประมาณ 80,000 บาท ทางกองทุนมีเงินสนับสนุน 60,000 บาท แล้วใช้แรงงาน ประชาชนจิตอาสา ชาวบ้านระดมช่วยกันสร้าง ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา เป็นจำนวนสร้าง 3 หลัง

กองทุนดำเนินการสร้างบ้านในปี พ.ศ.2561 สร้างบ้านให้นายคำ ฟองน้อย อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 14/1 บ้านนาไม้แดง หมู่ 6 ต.นายาง อดีตมัคนายกวัด ที่ช่วยงานวัดและงานชุมชนมาโดยตลอด แต่เป็นผู้ยากไร้ จึงสร้างบ้านให้ 1 หลัง งบประมาณ 100,000 บาท

พ.ศ.2562 สร้างบ้านให้นายเป็ง ทาแดง อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 24 หมู่ 6 บ้านนาไม้แดง ต.นายาง อดีตเคยเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยสังคมมา 20 กว่าปี แต่ฐานะเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีลูกหลาน งบประมาณก่อสร้างบ้านจำนวนเงิน 150,000 บาท

พ.ศ.2563 สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้อีก 1 หลัง คือ นายลุ้ย พวงมณี อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 67 บ้านนายางเหนือ หมู่ 10 ต.นายาง อ.สบปราบ งบประมาณ 80,000 บาท เป็นบุคคลที่ยากไร้ แต่มีจิตใจเป็นจิตอาสา ช่วยเหลืองานสังคมในหมู่บ้านและช่วยงานชุมชนมาโดยตลอด

“บุคคลที่กองทุนสร้างบ้านให้ เป็นคนชรา ไม่มีรายได้ เป็นผู้เสียสละงานส่วนรวมที่ชาวบ้านให้การนับถือ แต่ฐานะยากไร้ การสร้างบ้านพอเพียง บ้านทุกหลังจะลงมือสร้างกับผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทีมงานชาวบ้าน กรรมการและเหล่าจิตอาสา โดยไม่ได้รับค่าจ้าง เป็นการใช้ความสามัคคีในชุมชน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด จิตอาสาที่ร่วมสร้างบ้านทุกคนดีใจภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือกันทำแล้วมีความสุข ช่างก่อสร้างทุกคนก็ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนรวมทั้งอาตมา แต่เรามาฝึกฝนกันเอง เวลาทำงานวัด ฝึกและปฏิบัติทุกงานในวัดที่สร้าง จะทำแบบเองและวางแผนงาน พร้อมทำงานกับช่างเป็นการฝึกฝนตัวเองให้เกิดความชำนาญ”

“ที่ผ่านมากองทุนโลงศพวัดนาไม้แดง ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ตามแนวทางบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ยังมีการช่วยงานสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน ร่วมกับชาวบ้าน บริจาคโรงศพผู้ยากไร้ สงเคราะห์คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง มีรถนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ตลอดจนนำสิ่งของ ผ้าแพมเพอร์ส ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ เครื่องปรุง นำไปแจกจ่ายชาวบ้านในเขต อ.สบปราบ, อ.แม่ทะ และท้องที่ต่างๆ ที่ยากจนด้อยโอกาสขอความช่วยเหลือ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กองทุนนำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นำไปแจกจ่ายชาวบ้านในเขตต.นายาง และมอบเฟซชีลด์ ให้ ร.พ.สบปราบ สมาคมกู้ภัยลำปางจุดสบปราบ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศมาตรการของจังหวัดลำปาง” พระปลัดทนงศักดิ์กล่าว

ที่มา ข่าวสดออนไลน์