ขยับไม้ขีด 1 ก้าน เพื่อทำให้สมการเป็นจริง

เฉลย
อ๊ะๆๆๆๆๆ คิดก่อนเลื่อนครับ
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ย้ายไม้ขีดเครื่องหมายบวกมาต่อเลข3เป็น 9-4=5
อ่านต่อได้ที่ https://board.postjung.com/970657