คุณเห็นอะไรในแวบแรก? บ่งบอกว่าดัชนี “ความโ ห ด ร้ า ย” และ “จิตใจดี” มีเท่าไหร่?

เลื่อนลงมาดูเฉลยเลย

 เลือก A、 ปลา

    จิตใจดี 5%,ความชั่วร้าย 70%,ความลังเล 5%,ความ บ้ า ค ลั่ ง  20%

    คุณเป็นผู้ที่มีสัดส่วนของความ บ้ า ค ลั่ ง สูง และมีความลังเลใจต่ำ มีค่าดัชนีการแก้แค้นมาก และมีความเป็นมืออาชีพที่แกร่ง คนประเภทนี้ใหญ่มีความสุดขีดมาก หากใช้ผิดที่ผิดทางก็อาจกลายเป็น “ฆ า ต ก ร” ได้ 

หากนำมาใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมก็อาจจะกลายเป็น กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสามารถมาก เพราะเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานกับกษัตริย์ หรือผู้นำที่รู้จักกันดีในหลายชั่วอายุคนมักมีคุณลักษณะเช่นนี้

เลือก B、ตา

จิตใจดี 25%,ความชั่วร้าย 15%,ความลังเล 15%,ความ บ้ า ค ลั่ ง 50%

    คุณเป็นผู้ที่มีสัดส่วนของความ บ้ า ค ลั่ ง สูง ส่วนอื่นมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่คนประเภทนี้มีจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติ รักความยุติธรรม มีความกล้าหาญ มีความแข็งแกร่งในด้านความคิดสร้างสรรค์ และต้องทำภารกิจให้ประสบความสำเร็จ

    การอยู่กับคนแบบนี้จะทำให้คุณเต็มไปด้วยพลังงานและความสดใหม่ กล้าที่จะเล่นและกล้าเสี่ยง เป็นคนที่มักสร้างความประหลาดให้คนอื่นเสมอ นักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่หลายคนในประวัติศาสตร์ก็มีลักษณะนิสัยเช่นนี้

เลือก C、แมลงปอ

    จิตใจดี 30%,ความชั่วร้าย 30%,ความลังเล 25%,ความ บ้ า ค ลั่ ง 15%

    ดัชนีจิตใจดีกลับความชั่วร้ายของคุณเท่ากัน ความ บ้ า ค ลั่ งของคุณไม่มาก คนกลุ่มนี้จะมีความเป็นผู้ใหญ่และรอบคอบมากกว่ากลุ่มอื่น เข้าใจสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างดี

สามารถเข้าใจอะไรได้เร็วกว่าคนอื่น ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างความดีและความชั่วร้ายในโลกอย่างชัดเจน เราทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก 

    คนกลุ่มนี้มีความเห็นอกเห็นใจและความเป็นตัวของตนเองสูง เป็นคนที่ไว้ใจได้ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่

แต่มันเป็นเครื่องมือของคนอื่นได้ง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษ นักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่หลายคนก็มีลักษณะนิสัยเช่นนี้

จิตใจดี 40%,ความชั่วร้าย 30%,ความลังเล 15%,ความ บ้ า ค ลั่ ง 15%

    คนที่เลือกข้อนี้มีดัชนีจิตใจดีสูง และดัชนีความลังเล กับความ บ้ า ค ลั่ งต่ำ คนกลุ่มนี้ส่วนมากจะเต็มใจเสียสละเพื่อผู้อื่น แม้ว่าหลายครั้งมักมีจะลังเล

    แต่เมื่อผ่านการคิดใคร่ครวญภายในใจแล้ว เพื่อความรักและสิ่งที่ให้ความสนใจ ก็จะทุ่มสุดตัวอย่างไม่คิดชีวิต คนกลุ่มนี้มีอารมณ์หลากหลาย แพทย์และผู้พลีชีพหลายคนมักจะมีลักษณะเช่นนี้