ส่งข้อความด่าคนอื่น ปรับสูงสุด 2 แสน

พรบ คอม ตัวใหม่ออกมาแล้ว มาให้ยลโฉมหน้า เมื่อ 24 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมานี้เอง

เอามานั่งอ่านแล้วนะ ไอ้ที่น่าสนใจก็คือ ในมาตรา 4 เค้าจะเพิ่มกฎหมายเอาผิดพวกส่งเมลรบกวนชาวบ้าน ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

อีกอันนึง น่าสนใจฝุดๆ ถ้าตีความ ณ เวลานี้นะ คือการส่งข้อความด่าเนี่ยะ มันเข้าความผิด พรบ คอมด้วย มีโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ซึ่งมันรุนแรงมาก

โดยการส่งข้อความด่าคนอื่นทางอินเตอร์เนท เป็นความผิด เพราะ การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์แก่บุคคลอื่น อันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกการตอบรับโดยง่าย มีโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

แต่…. พรบ ตัวนี่มันยังไม่ได้ใช้บังคับ ซึ่งกฎหมายเค้าให้อำนาจรัฐมนตรีออกประกาศกำหนด ลักษณะ และวิธีการส่ง ลักษณะ ปริมาณข้อมูลคอมหรือเมล ที่จะทำให้การส่งข้อความด่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมายนี้

ตรงนี้ต้องออกประกาศให้ดี ไม่งั้นการส่งข้อความหรืออีเมลไปด่าคนอื่น จะเป็นความผิดได้ หรือถ้าเค้าอยากให้เป็นความผิด ก็อยู่ที่ประกาศตัวที่จะออกในอนาคต ต้องเอามาดูกันอีกทีนึง

ทั้งนี้ ถ้าประกาศดังกล่าวไม่ชัดเจน หรือหากไม่มีการออกประกาศ การส่งข้อความด่าแล้วผิด พรบ คอม หรือไม่ คงจะต้องเป็นปัญหาถกเถียงกันต่อไปอย่างแน่แท้ ซึ่งจะต้องตีความกันต่อไป

ส่วนหมิ่นประมาทตาม พรบ คอม ในมาตรา 14 ถูกแก้ไขไปแล้ว ดังนั้นการหมิ่นประมาทที่ไม่ได้ลงรูป ก็ไปว่ากันในกฎหมายอาญาต่อไป/รัชพล ศิริสาคร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้เขียน

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับ สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองแสนบาท

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดลักษณะและวิธีการส่ง รวมทั้งลักษณะและปริมาณของ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *