นี่คือ…นกกระสาปากพลั่ว

นกกระสาปากพลั่ว เป็นนกขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ในอันดับนกกระสา ขณะที่บางข้อมูลจะถือว่าให้อยู่ในอันดับนกกระทุง แต่จัดเป็นเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ที่อยู่ในวงศ์ Balaenicipitidaeนกกระสาปากพลั่วจัดเป็นนกที่มีขนาดใหญ่มากชนิดหนึ่ง ขนาดเมื่อโตเต็มที่มีส่วน%E