เขาว่ากันว่า…นี่คือตึกที่เจนนี่ซื้อ… ต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะสร้างออฟฟิตในนี้ได้……