เปิดภาพปัจจุบัน อาจารย์แม่ จำได้ไหม! ยังแข็งแรงในวัย 88 ปี ศิษย์ยังรักระลึกถึงไม่เสื่อมคลาย

หลายคนในยุค 90 คงต้องรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ หรือที่เรารู้จักท่านในชื่อของ อาจารย์แม่ โดยอาจารย์แม่เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิธีการพูดที่ฉะฉานเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รักของทุกๆ คน

ย้อนความจำเด็กยุค 90 กันซักหน่อยว่า อาจารย์แม่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นใคร และตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่ สำหรับประวัติ อาจารย์แม่ มีชื่อจริงว่า สุนีย์ สินธุเดชะ เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2479 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดตาก คู่สมรส พล.อ.ต.ประเทศ สินธุเดชะ บุตร ดร.นิธินาถ เตลาน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการ) หลังอาจารย์แม่จบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยวชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจ และอีกหลายสถาบัน โดยหลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตอนนี้ท่านอายุได้ 84 ปี แล้ว

โดยท่านใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข เราจึงไม่ค่อยเห็นท่านในสื่อมากนัก ซึ่งล่าสุดทางกลุ่ม ภาพเก่าในอดีต ได้มีการโพสต์ภาพ อาจารย์แม่ และท่านได้ฉลองวันเกิดในวัย 87 ที่ผ่านมา ซึ่งท่านก็ยังคงดูสุขภาพแข็งแรงอยู่