แมวบ้านใครเป็นอย่างนี้บ้าง เวลาจะกอดจะทำตัวแข็งยืดตัวตรง โคตรจี้ !!!

เจ้าของทวิตเตอร์ญี่ปุ่นท่านห%