นาขั้นบันได”หยวนหยาง” ที่ชวนให้หลงเสน่ห์

หากคุณเป็นอีกคนที่รักในธรรมชาติ ท้องทุ่ง และอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของมณฑลยูนนาน (Yunnan)
มณฑลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (China)

เราขอแนะนำ ทุ่งนาขั้นบันได เมืองหยวนหยาง ตั้งบนเขาสูง อากาศจึงค่อนข้างสบายตลอดปี

เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม และ วิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาในรุ่นต่อรุ่น
ในเขตปกครองตนเองชนชาติอาข่าและอี๋หงเหอ
หนึ่งในเขตปกครองตนเองระดับจังหวัดของมณฑลยูนนาน

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกๆปี
จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับความโดดเด่นของเมืองหยวนหยางนั้น
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้พบกับความงดงามของทุ่งนาแบบขั้นบันได

ที่จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามช่วงฤดูกาล

แต่จะสวยที่สุดก็คงเป็นช่วงใกล้ๆฤดูเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะ

ที่มา : tripderntang และ travel.thaiza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *