ด่วน! มท.ขอคนกลับบ้าน “ต้องติดตั้งแอพฯ” หากขาดการติดต่อ สั่งดำเนินการทันที

มท.ขอคนกลับบ้าน “ติดตั้งแอพฯ” หากขาดการติดต่อ สั่งดำเนินการทันที


โควิด – ติดตั้งแอพ / เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามบุคคลที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลกลับภูมิลำเนา ระบุว่า

กรณีที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดแจ้งอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเทศบาล ดำเนินการในการค้นหาและเฝ้าระวังคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน คัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง อาทิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน สถานที่แออัด

และผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝาระวัง ติดตามบุคคลดังกล่าวตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค จึงขอให้จังหวัดดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชนสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลขอความร่วมมือให้ผู้ที่เดินทางกลับติดตั้ง AOT Airports Application

2.เมื่อแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนการขาดหายหรือออกนอกพื้นที่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามที่ได้สั่งการไว้ก่อนแล้ว

ที่มา https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3832334